Bestuursleden

Paul-Duijsings

Paul Duijsings

Bestuurslid / voorzitter

Veranderingen beginnen bij jezelf. Dat geldt zeker voor het werken aan duurzaamheid.

Effectief en duurzaam veranderen doe je beter en langer als je dat samen met anderen doet. Mensen of organisaties in je directe omgeving brengen je op nieuwe ideeën, laten zien wat haalbaar is en spreken je aan op gedrag. Hierin ligt ook de kracht van een netwerk als “ NoordWest Veluwe Verduurzaamt”. De gezamenlijke ontdekkingstocht naar een duurzamere leef- en werkomgeving begint met nieuwsgierigheid, uitwisseling en samen ondernemen met bedrijven en mensen in de buurt.

Voor een netwerk dat hiervoor een veilige basis biedt, wil ik me de komende jaren inzetten. Met een ruime ervaring als bestuurder, zowel professioneel als in vrijwilligerswerk, hoop ik aan “NoordWest Veluwe Verduurzaamt” een toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Willem-Bonestroo

Willem Bonestroo

Bestuurslid / secretaris

Mijn naam is Willem Bonestroo. In 1960 geboren als boerenzoon in het buitengebied van Oosterwolde. De verhalen van mijn opa over de ontginning van de polder Oosterwolde hebben mij geïnspireerd tot het volgen van een opleiding Weg- en Waterbouwkunde / Civiele Techniek. Later is daar Post-HBO Bedrijfskunde bijgekomen, heb ik trainingen gevolgd op het gebied van Internet Marketing en Sociale Media en opleidingen gevolgd tot Energieadviseur Woningen en Register Solar-Specialist.

Als eigenaar van Bonergie ben ik sinds 2012 in mijn dagelijkse leven actief als totaal energieadviseur. Ik help particulieren en bedrijven met het verlagen van hun energiekosten door het analyseren van energiejaarrekeningen, opstellen van energieadviesrapporten en het ontwerp en/of leveren van energie-/kostenbesparende producten.

Daarvoor heb ik ruim 23 jaar als ontwerper/adviseur/projectleider bij het ingenieursbureau Grontmij gewerkt en mij veel bezig gehouden met Duurzaam Veilige projecten voor ziekenhuis- en bedrijventerreinen, VINEX-locaties en rondwegen. De laatste 8 jaar ook actief geweest in de Ondernemingsraad van Grontmij.

Mijn kracht ligt vooral in het leggen van dwarsverbanden en ik werk graag vanuit een ideale eindsituatie in stappen naar dit doel toe.

Ik vind het belangrijk om naast mijn dagelijks werk ook iets voor de samenleving te kunnen betekenen. Het spreekt mij erg aan om door middel van samenwerking en zorgdragen voor bewustwording een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan de verduurzaming van bedrijven en maatschappelijke organisaties op de Noordwest-Veluwe.

Dirkje-van-den-Hul

Dirkje van den Hul

Bestuurslid / penningmeester

Mijn naam is Dirkje van den Hul, en ik woon in Oosterwolde. Een aantal dagen per week ben ik werkzaam als administratief medewerkster.

Het verduurzamen van de aarde en ons leefgebied, vind ik erg belangrijk.
We proberen dat ook in praktijk te brengen in ons dagelijks leven, door bewust te kiezen voor bepaalde zaken, hoe klein die ook zijn, om op die manier bij te dragen aan een leefbare wereld ook voor de generaties na ons.