Bestuursleden

Schoolfoto-2223-Beeldragers-klein

Hugo Vos

Bestuurslid / Voorzitter

Samen als goede rentmeesters zorgen voor de aarde die aan ons is toevertrouwd en elkaar daarbij inspireren en aanmoedigen. Dat is voor mij de meerwaarde van een netwerk als Noordwest-Veluwe Verduurzaamt.

Op de Noordwest-Veluwe kunnen we dagelijks genieten van de mooie natuur. Dat onze kinderen en kleinkinderen dat later ook kunnen, is echter niet vanzelfsprekend. Onze ecologische voetafdruk is gewoonweg te groot. Dat we stappen moeten zetten, is duidelijk. Hoe we dat moeten doen? Er lopen vele wegen naar Rome. We mogen elkaar uitnodigen en aanmoedigen om die wegen te bewandelen. Zolang we maar in beweging komen.

Daar wil ik me graag voor inzetten, naast mijn dagelijkse werk als directeur van Nuborgh College Veluvine en mijn andere bestuurlijke en kerkelijke vrijwilligerswerkzaamheden.

Ik hoop je graag te ontmoeten op één van onze ledenbijeenkomsten. Wat neem jij daar naartoe mee ter inspiratie voor anderen?

Willem-Bonestroo

Willem Bonestroo

Bestuurslid / secretaris

Mijn naam is Willem Bonestroo. In 1960 geboren als boerenzoon in het buitengebied van Oosterwolde. De verhalen van mijn opa over de ontginning van de polder Oosterwolde hebben mij geïnspireerd tot het volgen van een opleiding Weg- en Waterbouwkunde / Civiele Techniek. Later is daar Post-HBO Bedrijfskunde bijgekomen, heb ik trainingen gevolgd op het gebied van Internet Marketing en Sociale Media en opleidingen gevolgd tot Energieadviseur Woningen en Register Solar-Specialist.

Als eigenaar van Bonergie ben ik sinds 2012 in mijn dagelijkse leven actief als totaal energieadviseur. Ik help particulieren en bedrijven met het verlagen van hun energiekosten door het analyseren van energiejaarrekeningen, opstellen van energieadviesrapporten en het ontwerp en/of leveren van energie-/kostenbesparende producten.

Daarvoor heb ik ruim 23 jaar als ontwerper/adviseur/projectleider bij het ingenieursbureau Grontmij gewerkt en mij veel bezig gehouden met Duurzaam Veilige projecten voor ziekenhuis- en bedrijventerreinen, VINEX-locaties en rondwegen. De laatste 8 jaar ook actief geweest in de Ondernemingsraad van Grontmij.

Mijn kracht ligt vooral in het leggen van dwarsverbanden en ik werk graag vanuit een ideale eindsituatie in stappen naar dit doel toe.

Ik vind het belangrijk om naast mijn dagelijks werk ook iets voor de samenleving te kunnen betekenen. Het spreekt mij erg aan om door middel van samenwerking en zorgdragen voor bewustwording een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan de verduurzaming van bedrijven en maatschappelijke organisaties op de Noordwest-Veluwe.

IMG_0886-NL-Paspoort-35x45-mm

Dries Bouw

Bestuurslid / penningmeester

Tot en met 2021 was ik mede-eigenaar/directeur van ADW Accountants, met kantoren in Harderwijk, Zeewolde en Nijkerk. Vanaf 1 januari 2023 ben ik parttime werkzaam als bedrijfsadviseur/ondernemerscoach via ADW Adviseurs, naast een aantal andere directiefuncties.

Duurzaamheid is iets wat iedereen aangaat. Een stichting als NoordWest Veluwe Verduurzaamt is bij uitstek geschikt om kennis en ideeën uit te wisselen en bij te dragen aan het creëren van een draagvlak voor verdere verduurzaming van onze maatschappij.

Ik vind het leuk om als bestuurslid/penningmeester van NoordWest Veluwe Verduurzaamt bij te kunnen dragen aan het verder stimuleren van de bewustwording van de noodzaak van verduurzaming door bedrijven en maatschappelijke organisaties.