Over ons

Over ons
Over ons

NoordWest Veluwe Verduurzaamt

Op initiatief van Geert Jan Prins, W2S, is er in februari 2015 een convenant ondertekend dat de gemeenten Elburg en Oldebroek, diverse bedrijven en organisaties heeft verbonden voor de verduurzaming van de NoordWest Veluwe. Het initiatief kreeg de naam mee “NoordWest Veluwe Verduurzaamt”.

Als je nu in de Dikke van Dale zoekt op het woord duurzaam dan komen er meerdere betekenissen voor: 1 lang durend 2 weinig aan slijtage of bederf onderhevig 3 het milieu weinig belastend

Wij hebben de betekenissen vertaald naar onze doelen. Deze zijn om samen concrete stappen te nemen op onder andere energie- en afvalbesparing, het versterken van kennis over duurzaamheid en het creëren van bewustwording in de eigen regio, het kansen bieden voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen.

Het is inmiddels wel duidelijk dat duurzaamheid dus niet alleen maar gaat over energiebesparing maar veel breder is.

Inmiddels heeft het initiatief eind 2018 een formeel karakter gekregen door de oprichting van Stichting NoordWest Veluwe Verduurzaamt.

Van beide gemeenten zijn de wethouders die duurzaamheid in hun portefeuille hebben, ambassadeurs. Op dit moment zijn dat Bob Bergkamp van de gemeente Oldebroek en Arjan Klein van de gemeente Elburg.

Minimaal twee keer per jaar komen we bij elkaar. We nodigen sprekers uit om voorlichting te geven over actuele onderwerpen (in de najaarsvergadering van 2019 bijvoorbeeld over het toen (en nog steeds) actueel onderwerp PFAS en stikstof , er wordt gelegenheid gegeven om de genomen maatregelen in je bedrijf of organisatie te presenteren, gaan met elkaar in gesprek in verschillende werkgroepen en bespreken daar mogelijke maatregelen en de voortgang hierin. De huidige werkgroepen zijn Afval/Circulariteit, Energie, Natuur, Sociaal/mens en Samenwerking.

Er zijn inmiddels al mooie samenwerkingen ontstaan en uiteindelijk leert de praktijk dat je alleen wel sneller bent maar dat je samen veel verder komt.

Op dit moment zijn er ruim 30 bedrijven en organisaties betrokken bij het initiatief.


Missie van de Noordwest Veluwe Verduurzaamt is:
NWVV werkt aan de bewustwording van de gemeenten Elburg en Oldebroek op het gebied van energie, afval en natuur.

Visie van de Noordwest Veluwe Verduurzaamt is: De visie van Stichting NWVV is het versnellen van de verduurzaming op de Noordwest Veluwe door samenwerking en bewustwording.

Er zijn vier kernonderwerpen waar de stichting zich op richt namelijk:

  1. Samenwerking;
  2. Energiereductie;
  3. Natuur; en
  4. Afval.

Doelstelling samenwerking:
In 2030 zijn er, minimaal 100 organisaties die actief participeren in het initiatief de Noordwest Veluwe verduurzaamt.

Doelstelling energiereductie:
NWVV draagt bij aan het reduceren van het fossiel energieverbruik, waarbij aangesloten wordt bij de doelen van de gemeenten Oldebroek en Elburg.

Doelstelling natuur:
NWVV levert een bijdrage aan de bewustwording over en de instandhouding van de natuur.

Doelstelling afval:
NWVV bevordert het verminderen van afval en moedigt hergebruik aan door bewustwording.