Notulen NWVV 12-7-2019

Notulen NWVV 12-7-2019
Notulen NWVV 12-7-2019

Elburger Sport Club (ESC) kantine, 12-7-2019

 

09.30 Inloop

09.45 Opening bestuur en afhandeling praktische zaken door Carola Broekhuizen.

Geert Jan staat stil bij het overlijden van André Janssen. Hij was actief in verschillende initiatieven en stichtingen. Hij werd ziek op het werk en daar is hij helaas niet meer bovenop gekomen. André was een heel fijn mens. Heel betrouwbaar en actief betrokken.

 

Carola: Het initiatief is een aantal jaren geleden opgestart en door de groei hebben we er een stichting van kunnen maken. Dat opent bepaalde deuren zodat we dingen meer professioneel kunnen aanpakken. Zo willen wij een mooie website maken voor zichtbaarheid en flyers voor bij bedrijven. Jullie zullen binnenkort een factuur ontvangen voor het lidmaatschap en daarnaast is er een idee ontstaan om de zichtbaarheid van de leden te vergroten, bijvoorbeeld een sticker die iedereen bij de deur kan plakken.

 

10.00 Presentatie Stichting landschapselementen Elburg door A. Dijkshoorn en G. Klazema.

Stichting is in 1996 opgericht. Dat is gekomen door het opstellen van de gemeentelijke monumentenlijst 1989. Daar kwam een plan uit  om erven te herstellen. Dat hebben we gedaan tot 1991 en er zijn inmiddels 60 erven opgeknapt om de cultuurhistorie te behouden.

Doel SLE is het herstel van het historische karakter en de ecologische en landschappelijke waarden van het buitengebied van de gemeente Elburg . Dit door activiteiten als:

 • Herstel, aanleg en of instandhouding van cultuur en natuurhistorische landschapsdoelen.
 • Opschonen heideterrein.
 • Cursus motorzagen
 • Wilgenknotten
 • Onderhoud oude boomgaardjes
 • Jonge aanplant van fruitbomen
 • Onderhoud van leilinden
 • Steenuilenkast
 • Ooievaarsnest
 • Oeverzwaluwmuur
 • Landhekken 250 gemaakt.
 • Levend Landschap Veluwe. Aanleg Tempelpad
 • Vogelkijkhut (goede plek om o.a. ijsvogels te zien)/
 • 40 vrijwilligers
 • 2450 uren gewerkt
 • 35 werklocaties
 • 154 wilgen geknot
 • 1572 bomen en struiken aangepland
 • 13 ha bos onderhouden
 • Natuurwerkdag met 90 deelnemers.
 • 2500m houtwallen onderhouden

Financiële middelen komen voornamelijk uit subsidies. Er zijn geen specifieke donateurs.

 

Wat zijn de toekomstige projecten?

Het reguliere werk, onderhouden knotwilgen e.d. Wat we willen is een landschapsdag organiseren voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

 

Het materiaal wat jullie aanschaffen. Wordt dat door de mensen betaald?

Dat komt uit de stichting. Vaak zijn de subsidies rond de 80% en de rest moeten mensen zelf bij dragen. Iedereen wordt uitgenodigd om een keer mee te werken aan de landschapsdag. Eerste zaterdag van november.

 

Aanvulling van Geert Jan:

We kunnen gebieden gebruiken om CO2 compensatie in de eigen regio te doen en hier ook andere maatschappelijke waarden aan koppelen zoals landschapsbeheer en biodiversiteit. Geert Jan wil de CO2 uitstoot als klein bureau compenseren in de regio. Dit zou voor andere organisaties ook een interessant onderwerp is, als onderdeel van doelstelling om op termijn CO2-, of energie-, of klimaatneutraal te worden als organisatie.

 

Wat zijn de meest passende soorten die in deze omgeving passen?

Allemaal inheems en dat proberen we lokaal te verkrijgen. Dat zijn eiken, beuken, egelantier, hondsroos, meidoorn en sleedoorn.

 

Doen jullie ook nog iets aan de eikenpossessierups?

Nee, dat is afwachten op het onderzoek hoe ze het best bestreden kunnen worden.

 

10.30 Presentatie Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop door Willem van Norel

Willem heeft ons een presentatie gegeven over de culturele hoogtepunten in Elburg en de omgeving. Hij gaf ons historische informatie over de verschillende locaties en het behoud van ons erfgoed als een duurzame uitdaging.

 

Elburg Parelstad van Nederland:  Deze stad heeft veel cultuurhistorie in de binnenstad maar ook erbuiten bij bijvoorbeeld landgoed Schouwenburg. We hebben een zandverstuiving. Een overgang van de oude Zuiderzee.

 

De Sint-Nicolaas kerk. Wordt met zorg gerestaureerd. We hebben twee jaar geleden een sfeerwandeling gedaan voor 200 mensen. Er kan gewandeld worden over de gewelven waardoor je een uniek beeld krijgt in de kerk.

 

Eén van de andere topmonumenten is het oude klooster. Er is een discussie geweest om het klooster na de oorlog te slopen. Toen hadden we een burgemeester gehad V.D. Pol. En hij heeft hard gewerkt om het klooster te restaureren. Er waren een hoop oudere gebouwen die er slecht uit zagen. Gelukkig is het oude klooster herbestemd en hersteld.

 

De Zuiderzeewerken: in 1956 werd oostelijk Flevoland aangelegd. Daar waren de vissers niet blij mee. Willem heeft de tijd genomen om te spreken met de vissers. Als eerste met Thijs en Jacob Westerink.

Uiteindelijk zijn er 70 mensen geïnterviewd en alles vast gelegd wat nog online beluisterd kan worden.

 

Molendorp (rode dorp) bestaat volgend jaar 100 jaar. Kleine huizen aan de Nunspeterweg.

Dit komt aan de naam door de vier molens die hier waren. Een runmolen voor de leerlooierij (eikenschors vermalen) een houtzaagmolen de Oude Vos, een korenmolen en een oliemolen.

 

Elburg heeft in de 19e eeuw het spoor gemist. Het verhaal is: Elburg heeft van alles geprobeerd maar de Nederlandse spoorwegen vonden dat te duur. Elburg en Oldebroek en Nunspeet hebben een tramlijn gehad, aangelegd als verbinding naar Zwolle. Bij Elburg werden deze trams opgeslagen. Daar zit nu de Jumbo.

 

Er is een oude touwbouw. Die werkt nog steeds.  De Vischpoort is ook nog aanwezig, dat komt omdat het ook fungeerde als de vuurtoren als Elburg.

 

Tenslotte: de keistoepen, hier moet nog een onderzoek naar gedaan worden het is een ontwikkeling van na de oorlog maar de gebroeders vos hebben hier veel van aangelegd.

 

Laten we zuinig zijn op ons cultuurhistorische erfgoed.

 

De historische vereniging heeft prachtige boeken met de cultuurhistorie van Elburg. Historische boerderijen.  Het Joodse leven in Elburg. Ook organiseren ze veel evenementen. Ze zijn nu bezig met het tweede wereldoorlog. Volgend jaar is 75 jaar vrijheid. Kennis overdagen aan de jeugd is erg belangrijk.

 

“Cultureel erfgoed kan je maar een keer vernietigen.” Professor Heertje.

 

11.00 pauze

 

11.30 Terugkoppeling strategiesessie door Geert Jan Prins.

Wat we hebben gedaan met het bestuur was een The Natural step sessie. Eerst bepaal je waar je naar toe wilt met het initiatief, de stip op de horizon, beschreven als een visie en missie. Vervolgens bekijk je waar je als initiatief nu staat en hoe je een brug vormt van het heden naar die stip op de horizon, en dat worden je strategische doelen. Vervolgens denk je na over de te ondernemen acties die passen bij de doelen en die ga je vervolgens prioriteren. Wat overblijft is een strategisch kader voor de verduurzaming van je organisatie, niet voor de komende 3 jaar, maar voor een langere periode, denk aan 20-30 jaar. Via dit model, The Natural Step, heeft het bestuur in twee strategiesessies het volgende vastgesteld:

 

Missie:

Noordwest Veluwe Verduurzaamt (NVV) werkt aan de bewustwording van de gemeente Elburg en Oldebroek op het gebied van energie, afval en natuur.

 

Visie:

Het versnellen van de verduurzaming op de Noordwest Veluwe door samenwerking en bewustwording.

 

De 4 strategische thema’s zijn:

Doelstelling 1: In 2030 zijn er minimaal 100 organisaties die actief participeren in het initiatief de Noordwest Veluwe verduurzaamt.

Doelstelling 2: NWVV draagt bij aan het reduceren van het fossiel energieverbruik, waarbij aangesloten wordt bij de doelen van de gemeenten Oldebroek en Elburg.

Doelstelling 3: NWVV levert een bijdrage aan de bewustwording over en de instandhouding van de natuur.

Doelstelling 4: NWVV bevordert het verminderen van afval en moedigt hergebruik aan door bewustwording.

 

12.20 afsluiting

Er komt een oogstdag in Kamperveen op 24 augustus.

Najaarsbijeenkomst: 22 november en de locatie is Jan Bakker, H2O.

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een lekkere lunch, dank aan ESC voor gastheerschap en lunch. Alle deelnemers kregen een attentie mee: een vergeetmijnietje.