Van ’t Hof grondboringen nieuwe deelnemer NoordWest Veluwe Verduurzaamt

Van ’t Hof grondboringen nieuwe deelnemer NoordWest Veluwe Verduurzaamt
Van ’t Hof grondboringen nieuwe deelnemer NoordWest Veluwe Verduurzaamt

Wij zijn blij met de aanmelding van van ‘t Hof Grondboringen uit Elburg als nieuwe deelnemer van onze stichting. Het bedrijf is specialist in grondboringen en het aanleggen van aardwarmtesystemen voor installateurs, aannemers en particulieren in Nederland.

Hoe beter u uw woning isoleert, ventileert en installeert, hoe minder energie u nodig heeft om het comfortabel warm te houden. De hoeveelheid energie die nodig is om uw woning te verwarmen, te koelen en om warm tapwater te maken wordt gewogen en uitgedrukt in een EPC cijfer. Een warmtepomp i.c.m. een bodemenergiesysteem heeft hier een zeer gunstig effect op. U werkt hiermee aan een schoner klimaat. Hoe energiezuiniger u bent, des te minder CO2 uitstoot en hoe meer u bespaart op uw energiekosten.

Een ander milieuvoordeel is dat aardwarmte en bodemwarmte nooit op raken, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.

De werkwijze van van ’t Hof Grondboringen

Na uw aanvraag doen wij een vooronderzoek van de locatie met betrekking tot regelgeving en bodemopbouw. Vervolgens berekenen en ontwerpen wij de bron. Dat wordt uitgewerkt in een offerte. Na akkoord melden wij het aardwarmtesysteem aan bij uw gemeente. Voor de daadwerkelijke uitvoer vindt de werkvoorbereiding plaats. Daarna starten we met de uitvoer van de werkzaamheden. Dit vindt plaats in goed overleg met u als opdrachtgever. Wij starten met de grondboringen en aansluitend wordt het bronsysteem geïnstalleerd. Na aansluiting is het project gereed en ontvangt u de garantiecertificaten en revisietekeningen van ons.

Van ‘t Hof Grondboringen is volledig gecertificeerd volgens de huidige wet- en regelgeving.

Voor nadere informatie kunt u ons een bericht sturen via onze webpagina: www.hofgrondboringen.nl/contact